شنبه, 21 تیر 1399
سال حمایت از کالای ایرانی
.اخلاص و معنویت بسیجی و ارتباط با خدا در بسیجی، یک خصوصیت عمده است
سایت پایگاه بسیج شهید خلیفه شرکت آب منطقه ای زنجان Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا